Τηλ.: +30 26210 20600-1 | Fax: +30 26210 33 567 | E-mail: info@ktelileias.gr
ΚΤΕΛ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΥΡΓΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ

ΠΥΡΓΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
05.45΄-06.15΄ -7.15΄- 08,30 - 10,30 - 12,00 - 12,30΄
12,45 express- 13,15΄ - 14,30΄ - 16,00 - 18,00 - 19,30΄ - 21,45΄

ΣΑΒΒΑΤΟ
06,15 - 08,30 - 10,30  - 12,00 - 13,30 - 14,30
16,00 - 19,00 -  21,45

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
07,15 - 10,30 - 12,30 - 14,30 - 16,00
19,00 -   21,45

 

ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06,50 - 07.30΄- 08,20 express  -08.45΄- 09,30΄  - 11,30΄
13,30 - 14,30 - 16,00 - 17.00΄ - 19.00΄ - 20,15 - 22,15

ΣΑΒΒΑΤΟ
07,30 - 09,30 -  11,15΄ - 13,30΄ - 14,30 - 16,00 - 17.00΄
20.00΄ - 22,15΄

ΚΥΡΙΑΚΗ
08,00 - 11,15 - 13,15 - 16,00 - 17.00΄ - 20.00΄-22.15΄