Τηλ.: +30 26210 20600-1 | Fax: +30 26210 33 567 | E-mail: info@ktelileias.gr
ΚΤΕΛ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΥΡΓΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ

ΠΥΡΓΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
05.45΄- 06.15΄ -7.15΄- 08,30 - 10,00 - 11,00 - 12,20΄- 12,30΄express
12,45 express- 13,20 - 14,30 - 16,00 - 18,00 - 19,30 - 21,45΄

ΣΑΒΒΑΤΟ
06,15 - 08,30 - 10,30  - 12,00 - 13,30 - 14,30
16,00 - 18,00 - 19,30 (απο 1/7 εως 20/9)  21,45

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
07,15 - 10,30 - 12,30 - 14,30 - 16,00
18,00 - 19,30 (απο 1/7 εως 20/9)   21,45

 

ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06,50 - 07,45΄ -  08,20 express -8.45΄ - 09,30 - 10,45 - 11,45
13,30 - 14,30 - 16,00 - 16,45 - 18,30 - 20,15 - 22,15

ΣΑΒΒΑΤΟ
07,30 - 09,30 -  11,30΄ - 13,30΄ - 14,30 - 16,00 - 16,45
18,30 - ( 20,15΄ απο 1/7 εως 15/9) - 22,15

ΚΥΡΙΑΚΗ
08,00 - 11,15 - 13,15 - 16,00 - 16,45 - 18,30
(20,15΄ απο 1/7 εως 15/9)  - 22,15